Transmission Kits

View As :
     

DAYTONA 4-Speed Cross Transmission Kit

DAYTONA 4-Speed Cross Transmission Kit

¥32,184-5%¥30,575
¥32,184-5%¥30,575

Daytona Part No.: 31881 Fits: Honda 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~), Monkey R/RT (AB22-1000017~/AB22-1007601~), Monkey BAJA...

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥70,200-3%¥68,094
¥70,200-3%¥68,094

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-001 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Gear ratios 1st: 2.416 (29/12)2nd: 1.733 (26/15)3rd: 1.333...

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥70,200-3%¥68,094
¥70,200-3%¥68,094

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-002 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Gear ratios 1st: 2.333 (28/12)2nd: 1.562 (25/16)3rd: 1.277...

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit, AP-EX Type - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit, AP-EX Type - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥124,200-3%¥120,474
¥124,200-3%¥120,474

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-003 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Gear ratios 1st: 2.333 (28/12)2nd: 1.562 (25/16)3rd: 1.277...

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit, AP-EX Type - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit, AP-EX Type - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥124,200-3%¥120,474
¥124,200-3%¥120,474

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-005 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Gear ratios 1st: 2.416 (29/12)2nd: 1.733 (26/15)3rd: 1.333...

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit for CD90 Crankcase - Monkey, Gorilla & Monkey

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit for CD90 Crankcase - Monkey, Gorilla & Monkey

¥71,280-3%¥69,142
¥71,280-3%¥69,142

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-006 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT with CD90 Crankcase Gear ratios 1st: 2.416 (29/12)2nd: 1.733...

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit for CD90 Crankcase - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit for CD90 Crankcase - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥71,280-3%¥69,142
¥71,280-3%¥69,142

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-007 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT with CD90 Crankcase Gear ratios 1st: 2.333 (28/12)2nd: 1.562...

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Conversion Kit for CD90 Crankcase

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Conversion Kit for CD90 Crankcase

¥25,920-3%¥25,142
¥25,920-3%¥25,142

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-008 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Converting Monkey/Gorilla & Monkey-R/RT with 5-speed...

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Conversion Kit for CD90 Crankcase

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Conversion Kit for CD90 Crankcase

¥25,920-3%¥25,142
¥25,920-3%¥25,142

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-009 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Converting Monkey/Gorilla & Monkey-R/RT with 5-speed racing...

SP TAKEGAWA Street 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA Street 5-Speed Transmission Kit

¥57,240-5%¥54,378
¥57,240-5%¥54,378

SP Takegawa Part No.: 02-04-0031 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For stock & Special clutch use Street 5-Speed...

SP TAKEGAWA Super Street 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA Super Street 5-Speed Transmission Kit

¥59,400-5%¥56,430
¥59,400-5%¥56,430

SP Takegawa Part No.: 02-04-0032 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For stock & Special clutch use Super Street 5-Speed...

SP TAKEGAWA S-Touring 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA S-Touring 5-Speed Transmission Kit

¥59,400-5%¥56,430
¥59,400-5%¥56,430

SP Takegawa Part No.: 02-04-0033 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For stock & Special clutch use S-Touring 5-Speed...

SP TAKEGAWA Super Cross 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA Super Cross 5-Speed Transmission Kit

¥71,064-5%¥67,511
¥71,064-5%¥67,511

SP Takegawa Part No.: 02-04-0034 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For stock & Special clutch use Super Cross 5-Speed...

SP TAKEGAWA Street 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA Street 5-Speed Transmission Kit

¥60,480-5%¥57,456
¥60,480-5%¥57,456

SP Takegawa Part No.: 02-04-0046 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For Dry clutch use Street 5-Speed close-ratio...

SP TAKEGAWA Super Street 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA Super Street 5-Speed Transmission Kit

¥62,640-5%¥59,508
¥62,640-5%¥59,508

SP Takegawa Part No.: 02-04-0047 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For Dry clutch use Super Street 5-Speed close-ratio...

SP TAKEGAWA S-Touring 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA S-Touring 5-Speed Transmission Kit

¥62,640-5%¥59,508
¥62,640-5%¥59,508

SP Takegawa Part No.: 02-04-0048 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For Dry clutch use S-Touring 5-Speed close-ratio...

SP TAKEGAWA Super Cross 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA Super Cross 5-Speed Transmission Kit

¥74,304-5%¥70,589
¥74,304-5%¥70,589

SP Takegawa Part No.: 02-04-0049 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For Dry clutch use Super Cross 5-Speed close-ratio...

SP TAKEGAWA 6-Speed Cross Transmission Kit

SP TAKEGAWA 6-Speed Cross Transmission Kit

¥91,260-5%¥86,697
¥91,260-5%¥86,697

SP Takegawa Part No.: 02-04-015 Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Monkey-RT...

SP TAKEGAWA 4-Speed Close-Ratio Gear Kit

SP TAKEGAWA 4-Speed Close-Ratio Gear Kit

¥27,864-5%¥26,471
¥27,864-5%¥26,471

SP Takegawa Part No.: 02-04-1601 Fits: Honda 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Monkey Baja (Z50J-1700001~), Monkey-RT...

KITACO 5-Speed Close Transmission Assy Type 3

KITACO 5-Speed Close Transmission Assy Type 3

¥42,984-5%¥40,835
¥42,984-5%¥40,835

Kitaco Part No.: 305-1123300 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), Monkey R/RT (AB22-1011926~), Monkey BAJA (All), Dax 50...

KITACO 5-Speed Close Transmission Assy Type 4

KITACO 5-Speed Close Transmission Assy Type 4

¥42,984-5%¥40,835
¥42,984-5%¥40,835

Kitaco Part No.: 305-1123400 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), Monkey R/RT (AB22-1011926~), Monkey BAJA (All), Dax 50...

KITACO Ultra Drive Kit

KITACO Ultra Drive Kit

¥92,880-5%¥88,236
¥92,880-5%¥88,236

Kitaco Part No.: 318-1123300 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), Monkey R/RT (AB22-1011926~), Monkey BAJA (All), Dax 50...