Transmission Kits

View As :
     
DAYTONA 4-Speed Cross Transmission Kit

DAYTONA 4-Speed Cross Transmission Kit

¥29,800
¥29,800

Daytona Part No.: 31881 Fits: Honda 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~), Monkey R/RT (AB22-1000017~/AB22-1007601~), Monkey BAJA...

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥65,000
¥65,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-001 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Gear ratios1st: 2.416 (29/12)2nd: 1.733 (26/15)3rd: 1.333...

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥65,000
¥65,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-002 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Gear ratios1st: 2.333 (28/12)2nd: 1.562 (25/16)3rd: 1.277...

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit, AP-EX Type - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit, AP-EX Type - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥115,000
¥115,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-003 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Gear ratios1st: 2.333 (28/12)2nd: 1.562 (25/16)3rd: 1.277...

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit, AP-EX Type - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit, AP-EX Type - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥115,000
¥115,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-005 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Gear ratios1st: 2.416 (29/12)2nd: 1.733 (26/15)3rd: 1.333...

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit for CD90 Crankcase - Monkey, Gorilla & Monkey

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit for CD90 Crankcase - Monkey, Gorilla & Monkey

¥66,000
¥66,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-006 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT with CD90 Crankcase Gear ratios1st: 2.416 (29/12)2nd: 1.733...

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit for CD90 Crankcase - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit for CD90 Crankcase - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥66,000
¥66,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-007 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT with CD90 Crankcase Gear ratios1st: 2.333 (28/12)2nd: 1.562...

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Conversion Kit for CD90 Crankcase

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Conversion Kit for CD90 Crankcase

¥24,000
¥24,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-008 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Converting Monkey/Gorilla & Monkey-R/RT with 5-speed...

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Conversion Kit for CD90 Crankcase

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Conversion Kit for CD90 Crankcase

¥24,000
¥24,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-009 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Converting Monkey/Gorilla & Monkey-R/RT with 5-speed racing...

SP TAKEGAWA Street 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA Street 5-Speed Transmission Kit

¥53,000
¥53,000

SP Takegawa Part No.: 02-04-0031 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For stock & Special clutch use Street 5-Speed...

SP TAKEGAWA Super Street 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA Super Street 5-Speed Transmission Kit

¥55,000
¥55,000

SP Takegawa Part No.: 02-04-0032 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For stock & Special clutch use Super Street 5-Speed...

SP TAKEGAWA S-Touring 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA S-Touring 5-Speed Transmission Kit

¥55,000
¥55,000

SP Takegawa Part No.: 02-04-0033 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For stock & Special clutch use S-Touring 5-Speed...

SP TAKEGAWA Super Cross 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA Super Cross 5-Speed Transmission Kit

¥65,800
¥65,800

SP Takegawa Part No.: 02-04-0034 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For stock & Special clutch use Super Cross 5-Speed...

SP TAKEGAWA Super Cross 5-Speed Transmission Kit

SP TAKEGAWA Super Cross 5-Speed Transmission Kit

¥68,800
¥68,800

SP Takegawa Part No.: 02-04-0049 Fits: Honda Monkey-RT (AB22-1007601~), Monkey-R (AB22-1011926~) For Dry clutch use Super Cross 5-Speed close-ratio...

SP TAKEGAWA 6-Speed Cross Transmission Kit

SP TAKEGAWA 6-Speed Cross Transmission Kit

¥84,500
¥84,500

SP Takegawa Part No.: 02-04-015 Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Monkey-RT...

SP TAKEGAWA 4-Speed Close-Ratio Gear Kit

SP TAKEGAWA 4-Speed Close-Ratio Gear Kit

¥25,800
¥25,800

SP Takegawa Part No.: 02-04-1601 Fits: Honda 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Monkey Baja (Z50J-1700001~), Monkey-RT...

KITACO 5-Speed Close Transmission Assy Type 3

KITACO 5-Speed Close Transmission Assy Type 3

¥43,800
¥43,800

Kitaco Part No.: 305-1123360 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), Monkey R/RT (AB22-1011926~), Monkey BAJA (ALL), Dax 50...

KITACO 5-Speed Close Transmission Assy Type 4

KITACO 5-Speed Close Transmission Assy Type 4

¥43,800
¥43,800

Kitaco Part No.: 305-1123460 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), Monkey R/RT (AB22-1011926~), Monkey BAJA (All), Dax 50...

KITACO Ultra Drive Kit

KITACO Ultra Drive Kit

¥86,000
¥86,000

Kitaco Part No.: 318-1123300 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), Monkey R/RT (AB22-1011926~), Monkey BAJA (All), Dax 50...