Crankshafts

View As :
     

SP TAKEGAWA R-Type Heavy Duty Crankshaft Kit for Monkey/Gorilla, Dax, Chaly, Cub...etc.

SP TAKEGAWA R-Type Heavy Duty Crankshaft Kit for Monkey/Gorilla, Dax, Chaly, Cub...etc.

¥52,704-5%¥50,069
¥52,704-5%¥50,069

SP Takegawa Part No.: 01-10-0122 Fits: Honda 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Monkey Baja, Monkey-R/RT, 12V Dax50, Chaly...

KITACO Stroke Up Crankshaft Comp - L Crank

KITACO Stroke Up Crankshaft Comp - L Crank

¥32,400-5%¥30,780
¥32,400-5%¥30,780

Kitaco Part No.: 309-1083400 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1323947~1805927 ), Dax 6V (ST50-6300022~6346265), CD50 (CD50-1100001~1330600), Chaly...

KITACO Stroke Up Crankshaft Comp - 12V Crank

KITACO Stroke Up Crankshaft Comp - 12V Crank

¥32,400-5%¥30,780
¥32,400-5%¥30,780

Kitaco Part No.: 309-1083500 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), Monkey Baja Jazz (AC09-1000030~), Magna...

KITACO 54mm Stroke Up Crankshaft Comp - 12V Crank

KITACO 54mm Stroke Up Crankshaft Comp - 12V Crank

¥37,800-5%¥35,910
¥37,800-5%¥35,910

Kitaco Part No.: 309-1123000 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), Monkey Baja Jazz (AC09-1000030~), Magna...