Camshafts

View As :
     
DAYTONA Limiter Cut Camshaft Kit

DAYTONA Limiter Cut Camshaft Kit

¥8,500
¥8,500

Daytona Part No.: 25593 Fits:, Honda 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), Monkey R/RT (AB22-1000017~/AB22-1007601~), Monkey BAJA...

CF POSH High Camshaft

CF POSH High Camshaft

¥8,800
¥8,800

CF Posh Part No.: 270110 Fits: Honda 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~) Monkey Baja, Monkey-R/RT, Dax '95~ (AB26-1000001~) CD50 12V...

CF POSH Heavy Duty Valve Spring Set

CF POSH Heavy Duty Valve Spring Set

¥2,800
¥2,800

CF Posh Part No.: 270111 Fits: Honda 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~) Monkey Baja, Monkey-R/RT, Dax '95~ (AB26-1000001~) CD50 12V...

SP TAKEGAWA Super Sports Camshaft

SP TAKEGAWA Super Sports Camshaft

¥9,800
¥9,800

SP Takegawa Part No.: 01-08-0009 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~), Monkey BAJA (Z50J-1700001~), CRF50F (AE03-1400001~), XR50R...

SP TAKEGAWA Super Sports Camshaft w/ Auto Decomp.

SP TAKEGAWA Super Sports Camshaft w/ Auto Decomp.

¥15,200
¥15,200

SP Takegawa Part No.: 01-08-0333 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~), Monkey BAJA (Z50J-1700001~), CRF50F (AE03-1400001~), XR50R...

KITACO High Camshaft

KITACO High Camshaft

¥5,800
¥5,800

Kitaco Part No.: 300-1013000 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1000001~1510400), Dax (6V ST50 ST50-1000001~6346265), Dax 70, Chaly 50...

KITACO High Camshaft SPL

KITACO High Camshaft SPL

¥7,200
¥7,200

Kitaco Part No.: 300-1083100 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), Monkey Baja, Dax 50 (12V ST50 All), Chaly...