Clutch Kits

View As :
     

DAYTONA FCC Heavy Duty Clutch Kit

DAYTONA FCC Heavy Duty Clutch Kit

¥4,212-5%¥4,001
¥4,212-5%¥4,001

Fits: , Honda Monkey FI (AB27-1900001~), Monkey 6V (Z50J-1600008~18505927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~), Monkey R/RT...

DAYTONA Primary Heavy Duty 3-Disc Clutch Kit

DAYTONA Primary Heavy Duty 3-Disc Clutch Kit

¥9,504-5%¥9,029
¥9,504-5%¥9,029

Daytona Part No.: 68131 Fits: Honda Monkey FI (AB27-1900001~), Monkey '78~'07/Gorilla '78~'04 (Z50J-1300017~/AB27-1000001~), Monkey R/RT...

SP TAKEGAWA Hydraulic Clutch Cover Kit

SP TAKEGAWA Hydraulic Clutch Cover Kit

¥11,340-5%¥10,773
¥11,340-5%¥10,773

SP Takegawa Part No.: 02-01-0035 Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1354719) with manual clutch, 12V Monkey (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Hydraulic Clutch Conversion Kit

SP TAKEGAWA Hydraulic Clutch Conversion Kit

¥23,220-5%¥22,059
¥23,220-5%¥22,059

SP Takegawa Part No.: 02-01-0036 Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1354719) with manual clutch, 12V Monkey (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy Duty Clutch Kit without Primary Driven Gear

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy Duty Clutch Kit without Primary Driven Gear

¥28,080-5%¥26,676
¥28,080-5%¥26,676

SP Takegawa Part No.: 02-01-0037 Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1354719) with manual clutch, 12V Monkey (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy Duty Clutch Kit with Primary Driven Gear

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy Duty Clutch Kit with Primary Driven Gear

¥29,160-5%¥27,702
¥29,160-5%¥27,702

SP Takegawa Part No.: 02-01-0038 Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1354719) with manual clutch, 12V Monkey (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Standard Kit for 4-5-6-Speed Close Ratio Transmission - Monkey/Gorilla/FI

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Standard Kit for 4-5-6-Speed Close Ratio Transmission - Monkey/Gorilla/FI

¥69,984-5%¥66,485
¥69,984-5%¥66,485

SP Takegawa Part No: 02-01-0043 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) Designed for models with a SP...

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Kit w/ Polished Cover for 4-5-6-Speed Close Ratio Transmission - Monkey/G

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Kit w/ Polished Cover for 4-5-6-Speed Close Ratio Transmission - Monkey/G

¥95,040-5%¥90,288
¥95,040-5%¥90,288

SP Takegawa Part No: 02-01-0047 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) Designed to be used together...

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Kit w/ Brown Cover for 4-5-6-Speed Close Ratio Transmission - Monkey/Gori

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Kit w/ Brown Cover for 4-5-6-Speed Close Ratio Transmission - Monkey/Gori

¥95,040-5%¥90,288
¥95,040-5%¥90,288

SP Takegawa Part No: 02-01-0048 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) Designed to be used together...

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Kit w/ Black Cover for 4-5-6-Speed Close Ratio Transmission - Monkey/Gori

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Kit w/ Black Cover for 4-5-6-Speed Close Ratio Transmission - Monkey/Gori

¥95,040-5%¥90,288
¥95,040-5%¥90,288

SP Takegawa Part No: 02-01-0049 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) Designed to be used together...

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Version Up Kit - Monkey/Gorilla/FI

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Version Up Kit - Monkey/Gorilla/FI

¥32,940-5%¥31,293
¥32,940-5%¥31,293

SP Takegawa Part No: 02-01-0059 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) Designed for models with special...

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Version-Up Kit for STD Main Shaft - Monkey/Gorilla

SP TAKEGAWA Slipper Clutch Version-Up Kit for STD Main Shaft - Monkey/Gorilla

¥32,940-5%¥31,293
¥32,940-5%¥31,293

SP Takegawa Part No: 02-01-0071 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI (AB27-1900001~) For models with SP...

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission - Polished Cover, Slipper

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission - Polished Cover, Slipper

¥85,860-5%¥81,567
¥85,860-5%¥81,567

SP Takegawa Part No.: 02-01-0082 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission - Black Cover, Slipper

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission - Black Cover, Slipper

¥85,860-5%¥81,567
¥85,860-5%¥81,567

SP Takegawa Part No.: 02-01-0084 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Type-R Special Clutch Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission

SP TAKEGAWA Type-R Special Clutch Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission

¥96,120-5%¥91,314
¥96,120-5%¥91,314

SP Takegawa Part No.: 02-01-0112 Fits: Honda 6V/12V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927, Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy-Duty Clutch Kit

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy-Duty Clutch Kit

¥30,456-5%¥28,933
¥30,456-5%¥28,933

SP Takegawa Part No.: 02-01-0125 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1600008~), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy-Duty Clutch Kit w/ Primary Gear

SP TAKEGAWA Hydraulic Heavy-Duty Clutch Kit w/ Primary Gear

¥31,536-5%¥29,959
¥31,536-5%¥29,959

SP Takegawa Part No.: 02-01-0126 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1354719~ with manual clutch), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~,...

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit Type-R - Wire Type

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit Type-R - Wire Type

¥96,120-5%¥91,314
¥96,120-5%¥91,314

SP Takegawa Part No.: 02-01-0132 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Clutch Conversion Kit for Slipper Type Special Clutch 5-Disc

SP TAKEGAWA Clutch Conversion Kit for Slipper Type Special Clutch 5-Disc

¥24,840-5%¥23,598
¥24,840-5%¥23,598

SP Takegawa Part No.: 02-01-0133 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Slipper Special Clutch Kit Type-R - Wire Type

SP TAKEGAWA Slipper Special Clutch Kit Type-R - Wire Type

¥78,300-5%¥74,385
¥78,300-5%¥74,385

SP Takegawa Part No.: 02-01-0135 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit Type-R for Stock Transmission

SP TAKEGAWA Special Clutch Kit Type-R for Stock Transmission

¥78,300-5%¥74,385
¥78,300-5%¥74,385

SP Takegawa Part No.: 02-01-0145 Fits: 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), 12V Gorilla...

SP TAKEGAWA Heavy Duty Manual Clutch Kit

SP TAKEGAWA Heavy Duty Manual Clutch Kit

¥8,964-5%¥8,516
¥8,964-5%¥8,516

SP Takegawa Part No.: 02-01-0203 (Replaces 02-01-0202) Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1600008~), 12V Monkey (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Heavy Duty Manual Clutch Kit - Type 4

SP TAKEGAWA Heavy Duty Manual Clutch Kit - Type 4

¥10,152-5%¥9,644
¥10,152-5%¥9,644

SP Takegawa Part No.: 02-01-0217 (superseded 02-01-0214) Fits: Honda 6V Monkey (Z50J-1354719~) w/ Manual Clutch 12V Monkey (Z50J-2000001~,...

SP TAKEGAWA Special Clutch Cover Kit - Type-R, Wire

SP TAKEGAWA Special Clutch Cover Kit - Type-R, Wire

¥48,600-5%¥46,170
¥48,600-5%¥46,170

SP Takegawa Part No.: 02-01-0700 Fits: Honda 6V/12V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927, Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999), Monkey FI...

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R for Stock Mainshaft - Slipper Type

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R for Stock Mainshaft - Slipper Type

¥64,800-5%¥61,560
¥64,800-5%¥61,560

SP Takegawa Part No.: 02-01-0800 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R - Slipper Type

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R - Slipper Type

¥68,040-5%¥64,638
¥68,040-5%¥64,638

SP Takegawa Part No.: 02-01-0804 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R

¥50,220-5%¥47,709
¥50,220-5%¥47,709

SP Takegawa Part No.: 02-01-0805 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R for Stock Mainshaft

SP TAKEGAWA Special Clutch Inner Kit Type-R for Stock Mainshaft

¥50,220-5%¥47,709
¥50,220-5%¥47,709

SP Takegawa Part No.: 02-01-0806 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999),...

SP TAKEGAWA Manual Special Clutch STD Kit for Stock Main Shaft

SP TAKEGAWA Manual Special Clutch STD Kit for Stock Main Shaft

¥50,760-5%¥48,222
¥50,760-5%¥48,222

SP Takegawa Part No.: 02-01-5006 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Monkey...

SP TAKEGAWA Manual Special Clutch STD Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission

SP TAKEGAWA Manual Special Clutch STD Kit for 4/5/6-Speed Close-Ratio Transmission

¥50,760-5%¥48,222
¥50,760-5%¥48,222

SP Takegawa Part No.: 02-01-5007 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927) 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Monkey...