Transmission Kits

View As :
     
DAYTONA 4-Speed Cross Transmission Kit

DAYTONA 4-Speed Cross Transmission Kit

¥29,800
¥29,800

Daytona Part No.: 31881 Fits: Honda 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~/AB27-1000001~), Monkey R/RT (AB22-1000017~/AB22-1007601~), Monkey BAJA...

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥65,000
¥65,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-001 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Gear ratios1st: 2.416 (29/12)2nd: 1.733 (26/15)3rd: 1.333...

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥65,000
¥65,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-002 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Gear ratios1st: 2.333 (28/12)2nd: 1.562 (25/16)3rd: 1.277...

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit, AP-EX Type - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit, AP-EX Type - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥115,000
¥115,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-003 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Gear ratios1st: 2.333 (28/12)2nd: 1.562 (25/16)3rd: 1.277...

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit, AP-EX Type - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit, AP-EX Type - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥115,000
¥115,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-005 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Gear ratios1st: 2.416 (29/12)2nd: 1.733 (26/15)3rd: 1.333...

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit for CD90 Crankcase - Monkey, Gorilla & Monkey

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Kit for CD90 Crankcase - Monkey, Gorilla & Monkey

¥66,000
¥66,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-006 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT with CD90 Crankcase Gear ratios1st: 2.416 (29/12)2nd: 1.733...

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit for CD90 Crankcase - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Kit for CD90 Crankcase - Monkey, Gorilla & Monkey-R/RT

¥66,000
¥66,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-007 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT with CD90 Crankcase Gear ratios1st: 2.333 (28/12)2nd: 1.562...

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Conversion Kit for CD90 Crankcase

NECTO 5-Speed Semi-Racing Close-Ratio Transmission Conversion Kit for CD90 Crankcase

¥24,000
¥24,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-008 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Converting Monkey/Gorilla & Monkey-R/RT with 5-speed...

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Conversion Kit for CD90 Crankcase

NECTO 5-Speed Racing Close-Ratio Transmission Conversion Kit for CD90 Crankcase

¥24,000
¥24,000

Necto Pro Racing Part No.: 030-506-009 Fits: Honda Monkey/Gorilla ('78~), Monkey-R/RT Converting Monkey/Gorilla & Monkey-R/RT with 5-speed racing...

SP TAKEGAWA Special Clutch & SS 5-Speed Clos Ratio Transmission Set - Street 5-Speed, Clear Coated C

SP TAKEGAWA Special Clutch & SS 5-Speed Clos Ratio Transmission Set - Street 5-Speed, Clear Coated C

¥103,000
¥103,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0022 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~1899999), Monkey BAJA Street 5-Speed transmission gear...

SP TAKEGAWA Special Clutch & SS 5-Speed Clos Ratio Transmission Set - Super Street 5-Speed, Clear Co

SP TAKEGAWA Special Clutch & SS 5-Speed Clos Ratio Transmission Set - Super Street 5-Speed, Clear Co

¥103,000
¥103,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0023 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~1899999), Monkey BAJA Super Street 5-Speed transmission gear...

SP TAKEGAWA Special Clutch & SS 5-Speed Clos Ratio Transmission Set - S-Touring 5-Speed, Clear Coate

SP TAKEGAWA Special Clutch & SS 5-Speed Clos Ratio Transmission Set - S-Touring 5-Speed, Clear Coate

¥103,000
¥103,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0024 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~1899999), Monkey BAJA S-Touring 5-Speed transmission gear...

SP TAKEGAWA Special Clutch & SS 5-Speed Clos Ratio Transmission Set - Street 5-Speed, Brown Cover

SP TAKEGAWA Special Clutch & SS 5-Speed Clos Ratio Transmission Set - Street 5-Speed, Brown Cover

¥103,000
¥103,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0025 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~1899999), Monkey BAJA Street 5-Speed transmission gear...

SP TAKEGAWA Special Clutch Type-R & TAF SS Trans. Kit - Slipper Clutch

SP TAKEGAWA Special Clutch Type-R & TAF SS Trans. Kit - Slipper Clutch

¥142,000
¥142,000

SP Takegawa Part No.: 02-03-0049 Fits: 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), 12V Gorilla...

SP TAKEGAWA Special Clutch Type-R & TAF SS Trans. Kit

SP TAKEGAWA Special Clutch Type-R & TAF SS Trans. Kit

¥126,000
¥126,000

SP Takegawa Part No.: 02-03-0050 Fits: 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), 12V Gorilla...

SP TAKEGAWA Special Clutch Type-R & TAF ST Trans. Kit - Slipper Clutch

SP TAKEGAWA Special Clutch Type-R & TAF ST Trans. Kit - Slipper Clutch

¥142,000
¥142,000

SP Takegawa Part No.: 02-03-0053 Fits: 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), 12V Gorilla...

SP TAKEGAWA Special Clutch Type-R & TAF ST Trans. Kit

SP TAKEGAWA Special Clutch Type-R & TAF ST Trans. Kit

¥126,000
¥126,000

SP Takegawa Part No.: 02-03-0054 Fits: 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), 12V Gorilla...

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF SS 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Slipper Clutch w/ Master Cylin

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF SS 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Slipper Clutch w/ Master Cylin

¥199,000
¥199,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0061 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Super...

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF SS 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Slipper Clutch

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF SS 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Slipper Clutch

¥194,000
¥194,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0062 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Super...

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF SS 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Non-Slipper Clutch w/ Master C

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF SS 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Non-Slipper Clutch w/ Master C

¥183,000
¥183,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0063 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Super...

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF SS 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Non-Slipper Clutch

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF SS 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Non-Slipper Clutch

¥178,000
¥178,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0064 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Super...

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF SS 5-Speed Trans. Set - Wire Type Slipper Clutch

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF SS 5-Speed Trans. Set - Wire Type Slipper Clutch

¥183,000
¥183,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0065 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Super...

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF Super Street 5-Speed Trans. Set

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF Super Street 5-Speed Trans. Set

¥167,000
¥167,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0066 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) Super...

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF S Touring 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Slipper Clutch w/ Maste

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF S Touring 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Slipper Clutch w/ Maste

¥199,000
¥199,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0071 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) S...

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF S Touring 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Slipper Clutch

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF S Touring 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Slipper Clutch

¥194,000
¥194,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0072 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) S...

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF S Touring 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Non-Slipper Clutch w/ M

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF S Touring 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Non-Slipper Clutch w/ M

¥183,000
¥183,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0073 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) S...

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF S Touring 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Non-Slipper Clutch

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF S Touring 5-Speed Trans. Set - Hydraulic Non-Slipper Clutch

¥178,000
¥178,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0074 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) S...

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF S Touring 5-Speed Trans. Set - Wire Type Slipper Clutch

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF S Touring 5-Speed Trans. Set - Wire Type Slipper Clutch

¥183,000
¥183,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0075 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) S...

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF S Touring 5-Speed Trans. Set - Wire Type Non-Slipper Clutch

SP TAKEGAWA Type-R Dry Clutch & TAF S Touring 5-Speed Trans. Set - Wire Type Non-Slipper Clutch

¥167,000
¥167,000

SP Takegawa Part No: 02-03-0076 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey/Gorilla (Z50J-2000001~, AB27-1000001~1899999) S...

SP TAKEGAWA TAF Return Type S Touring 5-Speed Close Ratio Trans. Kit

SP TAKEGAWA TAF Return Type S Touring 5-Speed Close Ratio Trans. Kit

¥57,500
¥57,500

SP Takegawa Part No.: 02-04-0071 Fits: Honda 6V Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~1805927), 12V Monkey (Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999), 12V Gorilla...