Forks & Suspensions

View As :
     
DAYTONA Stock Fender Offset Kit - SLV

DAYTONA Stock Fender Offset Kit - SLV

¥8,000
¥8,000

Daytona Part No.: 65631 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~) Monkey FI (AB27-1900001~), Monkey Baja (Z50J-1700001~) Usually...

DAYTONA Stock Fender Offset Kit - BLK

DAYTONA Stock Fender Offset Kit - BLK

¥8,000
¥8,000

Daytona Part No.: 69440 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~) Monkey FI (AB27-1900001~), Monkey Baja (Z50J-1700001~) Usually...

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, 25mm Long

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, 25mm Long

¥39,800
¥39,800

Daytona Part No.: 73573 (supersedes part no. 72151) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) For drum...

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, STD

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, STD

¥35,000
¥35,000

Daytona Part No.: 95637 (replaced 79189 & 69698) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) For drum brake...

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, 40mm Short

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, 40mm Short

¥35,000
¥35,000

Daytona Part No.: 95638 (replaced 79190) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) For drum brake models...

DAYTONA Inner Fork Kit - Multi Type, STD

DAYTONA Inner Fork Kit - Multi Type, STD

¥35,000
¥35,000

Daytona Part No.: 95640 (replaced 79192 & 70388) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) Spring rate:...

DAYTONA Inner Fork Kit - Multi Type, 25mm Long

DAYTONA Inner Fork Kit - Multi Type, 25mm Long

¥35,000
¥35,000

Daytona Part No.: 95642 (repalced 79194 & 71448) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) For models with...

DAYTONA Inner Fork Kit - Multi Type, 40mm Short

DAYTONA Inner Fork Kit - Multi Type, 40mm Short

¥38,000
¥38,000

Daytona Part No.: 98535 (replaced 95641) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) 40mm shorter than stock...