Forks & Suspensions

View As :
     

DAYTONA Stock Fender Offset Kit - SLV

DAYTONA Stock Fender Offset Kit - SLV

¥8,000
¥8,000

Daytona Part No.: 65631 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~) Monkey FI (AB27-1900001~), Monkey Baja (Z50J-1700001~) Usually...

DAYTONA Stock Fender Offset Kit - BLK

DAYTONA Stock Fender Offset Kit - BLK

¥8,000
¥8,000

Daytona Part No.: 69440 Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~) Monkey FI (AB27-1900001~), Monkey Baja (Z50J-1700001~) Usually...

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, 25mm Long

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, 25mm Long

¥39,800
¥39,800

Daytona Part No.: 73573 (supersedes part no. 72151) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) For drum...

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, 40mm Short

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, 40mm Short

¥33,000
¥33,000

Daytona Part No.: 79190 (supersedes 70346) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) For drum brake models...

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, 25mm Long

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, 25mm Long

¥33,000
¥33,000

Daytona Part No.: 79191 (replaced 73571 & 71447) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) For drum brake...

DAYTONA Inner Fork Kit with Fork Boots - Drum, STD

DAYTONA Inner Fork Kit with Fork Boots - Drum, STD

¥39,800
¥39,800

Daytona Part No.: 79196 (replaced 73572) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) For drum brake models...

DAYTONA Inner Fork Kit with Fork Boots - Drum, 40mm Short

DAYTONA Inner Fork Kit with Fork Boots - Drum, 40mm Short

¥39,800
¥39,800

Daytona Part No.: 79197 (replaced 72152) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) For drum brake models...

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, STD

DAYTONA Inner Fork Kit - Drum, STD

¥35,000
¥35,000

Daytona Part No.: 95637 (replaced 79189 & 69698) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) For drum brake...

DAYTONA Inner Fork Kit - Multi Type, STD

DAYTONA Inner Fork Kit - Multi Type, STD

¥35,000
¥35,000

Daytona Part No.: 95640 (replaced 79192 & 70388) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) Spring rate:...

DAYTONA Inner Fork Kit - Multi Type, 40mm Short

DAYTONA Inner Fork Kit - Multi Type, 40mm Short

¥35,000
¥35,000

Daytona Part No.: 95641 (replaced 79193 & 70389) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) 40mm shorter...

DAYTONA Inner Fork Kit - Multi Type, 25mm Long

DAYTONA Inner Fork Kit - Multi Type, 25mm Long

¥35,000
¥35,000

Daytona Part No.: 95642 (repalced 79194 & 71448) Fits: Honda Monkey/Gorilla (Z50J-1300017~, AB27-1000001~), Monkey FI (AB27-1900001~) For models with...